(0262) 3832809
(0262) 3862194

Cập Nhật Bảng Giá Mới (Áp dụng từ ngày 5/6/2019) Và Tình Hình Cây Giống Tại Trung Tâm

01/07/2019

Cập nhật bảng giá cây giống tại Trung Tâm Nghiên Cứu Và Chuyển Giao Công Nghệ Cà Phê EaKmat. (áp dụng từ ngày 5/6/2019)

CCF_000044

CCF_000045

Cập nhật hình ảnh về cây giống tại Trung Tâm Nghiên Cứu Và Chuyển Giao Công Nghệ Cà Phê EaKmat.

  • Phòng bán hàng tại trụ sở chính, địa chỉ: 53 Nguyễn Lương Bằng, tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sđt : 02623.832809

  • Phòng bán hàng tại Vườn ươm Viện Eakmat cũ, địa chỉ : thôn 10, xã Hòa Thắng, tp.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk; sđt 02623.862194.
Tags: , , , , , , , , , ,