(0262) 3832809
(0262) 3862194

Kiểm Tra Vườn Ươm, Vườn Cây Định Kỳ

20/05/2018

Vào hồi 8 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại Trung Tâm Nghiên Cứu Và Chuyển Giao Công Nghệ Cà Phê Eakmat. Ban lãnh đạo Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (Wasi), ban lãnh đạo Trung tâm cùng với các cán bộ trực thuộc các bộ môn và các phòng đã triển khai kiểm tra định kỳ công tác chăm sóc các vườn cây, vườn ươm của Trung tâm và các bộ môn.

Đồng chí Trương Hồng quyền Viện Trưởng chỉ đạo buổi kiểm tra.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra định kỳ.

Kiểm tra mô hình Cà phê cơ giới hóa.

Kiểm tra vườn bơ kinh doanh.

Kiểm tra mô hình Hồ tiêu.

Kiểm tra mô hình sản xuất  Cam không hạt.

 

Kiểm tra mô hình Cà phê nuôi cấy mô hợp tác với Nestle.

Kiểm tra các vườn ươm của Trung tâm (Vườn Ươm Viện Eakmat).

Buổi kiểm tra định kỳ kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Tags: , , , , , , , ,