(0262) 3832809
(0262) 3862194

Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat thuộc Viện KHKT NLN Tây Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 2320/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 6 năm 2016 của bộ NN&PTNT. Có vị trí chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Vị trí chức năng:

– Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và tư vấn về cây cà phê trong phạm vi cả nước.

– Trụ sở Trung tâm tại 53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

– Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu phát triển, triển khai thực nghiệm, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về cây cà phê.

– Thực hiện hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đào tạo nghề theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn, dịch vụ; tư vấn thẩm định, tư vấn lập dư án đầu tư về phát triển cây cà phê phù hợp với năng lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê và các chế phẩm phục vụ phát triển cây cà phê; xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, công nghệ về phát triển cây cà phê theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và cấp có thẩm quyền.

3. Cơ cấu tổ chức:

– Ban lãnh đạo:

+ Lãnh đạo trung tâm có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

– Các phòng trực thuộc:

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Nghiên cứu ứng dụng

+ Phòng Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông

+ Phòng Kỹ thuật sản xuất

4. Cơ sở vật chất:

– kỹ thuật:

– 1 xưởng chế biến cà phê quả khô, cà phê quả tươi công suất 4-5 tấn/ngày, diện tích 800m2.

– 1 xưởng phối trộn đất

– phân để làm giá thể vườn ươm, công suất 50m3/ngày, diện tích 1.000m2.

– 1 xưởng sản xuất chế phẩm phân bón lá chuyên dùng cho cây cà phê NUCAFE, phân bón khoáng chuyên dùng cho cây tiêu NUPE và men vi sinh với khả năng cung ứng: NUCAFE 50 – 70tấn/năm,NUPE 30 – 50 tấn/năm, và Men vi sinh 5 – 10 Tấn/ năm.

– Vườn cây, vườn ươm: 134,3 ha. Trong đó cà phê: 89 ha, cao su: 27,7 ha, ca cao: 2,3 ha, bơ: 7,3ha, mắc ca: 4 ha, vườn nhân chồi cà phê: 4 ha,

– Vườn ươm với diện tích 5,5 ha hàng năm cung ứng 4-5 triệu cây giống các loại: cà phê, bơ, mắc ca, tiêu, …

– Vườn sản xuất giống cà phê vối lai TRS1 hàng năm cung ứng 15 – 20 tấn hạt cà phê giống.

Trung tâm nghiên cứu & chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat