(0262) 3832809
(0262) 3862194

Sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat thuộc Viện KHKT NLN Tây Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 2320/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 6 năm 2016 của bộ NN&PTNT