(0262) 3832809
(0262) 3862194

CÂY CÀ PHÊ VỐI ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ

16/03/2022

CÂY CÀ PHÊ VỐI ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ

       Cây cà phê vối được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô có những ưu điểm sau: cây giống có độ đồng đều, bộ rễ khỏe, sinh trưởng phát triển, mang đầy đủ đặc tính di truyền của cây mẹ đã được tuyển chọn và tạo ra cây giống sạch bệnh trong vườn ươm, sớm cho thu hoạch.

KẾT QUẢ TRỒNG CÂY GIỐNG CÀ PHÊ VỐI NUÔI CẤY MÔ

Sinh trưởng và phát triển của cây giống cà phê nuôi cấy mô (Sau 36 tháng trồng)

Cây giống

Đường kính gốc (cm)Cao cây (m)Số cặp cànhDài cành (cm)Số đốt
Cây Nuôi cấy mô4,5a1,4a22,2a134,2a22,2a
Cây ghép4,4a1,2a21,4ab129,8ab22,3a
Cây thực sinh4,5a1,2a20,7c128,7b19,5b

CV (%)

1,25,12,11,60

4,23

Sau 36 tháng trồng, cây nuôi cấy mô sinh trưởng và phát triển khá đồng đều, giữa các công thức không có sự khác biệt. Đường kính gốc lớn tương đương cây ghép và cây thực sinh (4,4 – 4,5 cm), chiều cao cây được hãm ngọn bằng và tương đương cây ghép và cây thực sinh 1,2 – 1,4 m, số cặp cành nhiều hơn cây thực sinh và cây ghép (0,8 – 1,5 cặp cành), cây cà phê nuôi cấy mô có chiều hướng phát triển dài cành tốt nhất 134,2 cm và số đốt đạt bằng cây ghép 22 đốt nhưng nhiều hơn so với cây thực sinh (2,7 đốt/cành). Như vậy, cây cà phê vối nuôi cấy mô sinh trưởng khỏe, cây phát triển tương đương cây thực sinh và cây ghép, thân cành dự trữ cho vụ thu hoạch tiếp theo là rất cao.

Năng suất của cây giống cà phê nuôi cấy mô, cây ghép và cây thực sinh

Cây giống

Tỷ lệ tươi/nhân (%)

 

Năng suất nhân (kg/ha)

Cây 24 tháng

Cây 36 tháng

Năng suất nhân (kg/ha)

Năng suất nhân (kg/ha)

Cây Nuôi cấy mô

4,51.546a

3.319a

Cây ghép

4,5

1.545a

3.229a

Cây thực sinh

4,6

1.358b

3.100b

CV (%)

1,15

3,71

4,48

Tỷ lệ tươi/nhân (T/N) của lô trồng cây giống nuôi cấy mô đạt tương đương cây cà phê ghép và cây cà phê trồng thực sinh (4,5 và 4,6%). Sau 26 tháng trồng, cây nuôi cấy mô sinh trưởng và phát triển tốt tương đương cây thực sinh và cây ghép. Sau 2 năm trồng cây cà phê nuôi cấy mô cho thu hoạch bói 1,546 kg cà phê nhân tương đương với cây ghép (1,545 kg/ha) và năng suất có tăng hơn so với cây thực sinh (1,358 kg/ha). Năng suất cây nuôi cấy mô và cây ghép cao hơn so với cây thực sinh (188 kg).

Hình 1,2: Cây cà phê nuôi cấy mô được chăm sóc trong vườn ươm

Hình 3,4: Mô hình trồng cà phê nuôi cấy mô

Hiện nay cây giống cà phê nuôi cấy mô được bán tại: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat.

  • Địa chỉ: số 53 nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk.
  • ĐT liên hệ: 0262.3832809
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,