(0262) 3832809
(0262) 3862194

Hiệu quả của việc trồng xen một số cây công nghiệp trong vườn cà phê

09/12/2021

Hiệu quả của việc trồng xen một số cây công nghiệp trong vườn cà phê

  1. Nâng cao độ phì nhiêu của đất, làm cho đất tơi xốp giúp cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt hơn.
  2. Hạn chế sâu, bệnh phá hoại trên cây trồng (hạn chế sự lây nhiễm và không cùng ký chủ gây bệnh).
  3. Nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm thu hoạch tăng sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
  4. Đa dạng hóa sản phẩm, hạn chế về rủi ro giá cả biến động các sản phẩm.
  5. Tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho người lao động.
  • Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat giới thiệu Quy trình kỹ thuật: Quy trình trồng xen cà phê vối tăng hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Số 80/QĐ-VLNT ngày 30 tháng 12 năm 2020

QUYET-DINH-BAN-HANH-QUY-TRINH-TRONG-XEN-CA-PHE-VOI-2020

Một số mô hình trồng xen có thể tham khảo

Cà phê trồng xen Bơ

Cà phê trồng xen Sầu riêng

Cà phê trồng xen Mắc ca

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,