(0262) 3832809
(0262) 3862194

Lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat.

24/10/2018

Lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat.

 

Ngày 23/10/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat trực thuộc Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat cho ông Đào Hữu Hiền. Tham dự buổi lễ, có ông Trương Hồng Bí thư Đảng ủy – Quyền Viện trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên và ông Vũ Thế Thịnh  Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, lãnh đạo các phòng ban, đại diện các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat.

Ảnh: Ông Trần Đức Ngân – Phụ trách phòng Tổng Hợp Trung tâm tuyên bố lý do buổi lễ.

Ảnh: Ông Vũ Thế Thịnh – Phó Bí thư Đảng ủy Viện, Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính Viện đọc Quyết định Bổ Nhiệm.

Tại buổi Lễ, ông Vũ Thế Thịnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên công bố Quyết định số 278/QĐ-VNLT ngày 19/10/2018 của Quyền Viện Trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên về việc bổ nhiệm ông Đào Hữu Hiền giữ chức Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat, kể từ ngày 01/11/2018.

Ảnh: Ông Trương Hồng- Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện Trưởng Viện KHKT NLN Tây Nguyên trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Đào Hữu Hiền.

Ảnh: Ông Trương Hồng- Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện Trưởng Viện KHKT NLN Tây Nguyên phát biểu tại buổi Lễ.

Ông Trương Hồng, Quyền Viện Trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và giao nhiệm vụ  cho ông Đào Hữu Hiền. Trong lời phát biểu, Quyền Viện Trưởng Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên chúc mừng ông Đào Hữu Hiền đã đạt được sự tín nhiệm  cao trong tập thể Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat đồng thời mong muốn trên cương vị mới, ông Đào Hữu Hiền tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, tiếp tục nỗ lực, cố gắng; gương mẫu, đoàn kết cùng với tập thể Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ảnh: ông Đào Hữu Hiền phát biểu sau khi nhận Quyết định

Cũng tại buổi Lễ, sau khi nhận được Quyết định bổ nhiệm  ông Đào Hữu Hiền đã cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên cùng tập thể Lãnh đạo các phòng ban, cán bộ công nhân  viên của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat. Ông coi đó là niềm vinh dự đồng thời cũng là thách thức trách nhiệm lớn đối với bản thân. Ông cũng hứa sẽ nổ lực phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Tags: , , ,