(0262) 3832809
(0262) 3862194

Thông báo đăng ký giống cây cà phê trồng tái canh năm 2022 (Nestlé)

29/10/2021

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CÀ PHÊ EAKMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 66/TB-TTEK                                                              Đắk Lắk, ngày 25 tháng 10 năm 2021

                                                         THÔNG BÁO

                          Về việc đăng ký giống cây cà phê trồng tái canh năm 2022 

Kính gửi:       – Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam

                        – Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh Tây Nguyên

                        – Phòng NN&PTNT, Trung tâm DVNN và Hội nông dân các huyện.

                        – Các Công ty Sản xuất, chế biến cà phê.

Căn cứ vào chương trình hợp tác của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây nguyên.

Căn cứ thông báo số 05 TB-VPTN ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam – Văn phòng Chi nhánh Tây Nguyên về việc Chương trình hỗ trợ cà phê giống năm 2022 phục vụ chương trình tái canh của công ty Nestlé Việt Nam.

Trung Tâm Nghiên Cứu và Chuyển Giao Công Nghệ Cà Phê Eakmat là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xin thông báo như sau:

STTHạng mục cây giốngĐơn giá (đ/cây)Nestlé hỗ trợ (đ/cây)Người mua trả (đ/cây)
1Cây cà phê vối thực sinh  (TRS1)3.5001.0002.500
2Cây cà phê vối thực sinh TRS1 (thu từ cây mẹ TR4 hoặc TR9)4.0001.0003.000
3Cây cà phê vối ghép đơn dòng

(TR4, TR9, …)

8.0001.0007.000

–  Địa điểm giao nhận cây giống: Tại vườn ươm của Trung Tâm Nghiên Cứu và Chuyển Giao Công Nghệ Cà Phê Eakmat, Thôn 10, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

 

Mọi thông tin đăng ký xin gửi về:

– Trung Tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ cà phê Eakmat

– Địa chỉ: Số 53 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

– Tài khoản số: 5221201000028

– Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk, Chi nhánh Hòa Thắng.

– ĐT liên hệ:  02623.832809  –  02623.862194

Hoặc các số ĐT sau:

0948.505.079            Anh Trương Hùng Tiến       Email: truonghungtien75@gmail.com

0905.292.515           Anh Vũ Xuân Phúc              Email: phucvu.bmt@gmail.com

Các đơn vị, cá nhân gửi danh sách đăng ký số lượng cây giống và tiền đặt cọc về địa chỉ trên chậm nhất ngày 30/04/2022.

Thời gian đăng ký có thể kết thúc sớm hơn khi số lượng đăng ký của các đơn vị gửi về bằng với số cây Trung tâm sản xuất và đăng ký với Công ty Nestlé.

            Trung tâm sẽ ưu tiên xuất cây giống trước cho các đơn vị gửi đăng ký và chuyển tiền đặt cọc sớm hơn.

Rất mong sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Cơ quan quản lý và Ban ngành Địa phương trong việc chỉ đạo các cấp và tạo điều kiện thuận lợi để chương trình hổ trợ giá cây giống cà phê của Công ty Nestlé Việt Nam, do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat sản xuất đến được với tất cả bà con nông dân có nhu cầu trồng tái canh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

            Đính kèm theo thông báo là mẫu hướng dẫn thủ tục đăng ký mua cây giống cà phê trồng tái canh năm 2022.

            Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình cung cấp địa chỉ email và số điện thoại cho cơ quan cung cấp cây giống để thuận lợi cho việc liên lạc, trao đổi.

Ghi chú: Người đăng ký phải điền đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ và số điện thoại CMND và tọa độ vườn cây vào mẫu đăng ký.

 

Nơi nhận:                                                                                                        GIÁM ĐỐC

– Như trên;

– Lưu : TH                                                                                                       Đào Hữu Hiền

Các tổ chức, cá nhân xin lưu ý: Trên bao bì cây giống của Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phải có đầy đủ các thông tin nhãn mác như sau:

  Mẫu bao bì Cây cà phê thực sinh (giống TRS1)

 

Mẫu bao bì Cây cà phê ghép

 

Nếu không có thông tin này thì sản phẩm không phải của Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

File thông báo chính thức: Thông báo mới Đăng ký Cà phê Nestle 2022

Mẫu đăng ký: Mau Dang ky giong 2022 ( Bà con click vào đường link để tải về)

Lưu ý : Người đăng ký phải điền đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ và số điện thoại CMND và tọa độ vườn cây vào mẫu đăng ký.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,