(0262) 3832809
(0262) 3862194

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN CUNG CẤP CÂY CÀ PHÊ VỐI LÁ SÒ (LÁ MÁ) NĂM 2024

15/01/2024

Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Công nghệ phê Eakmat trực thuộc Viện Khoa Học Kỹ Thuật NôngLâm Nghiệp Tây Nguyên (Viện Eakmat) xin thông báo đếnquý khách hàng các đơn vị như sau:

1. Thời gian bắt đầu cung cấp phê ( ): Từ20/01/2024
2. Giá bán:

+ Cây phê ( ) TRS1 giá:  700đ/cây

+ Cây phê ( ) TRS1 (thu từ cây mẹ TR4): 700đ/cây

+ Cây phê ( ) TRS1 (thu từ cây mẹ TR9): 700đ/cây

3. Địa điểm cung cấp:

+ Địa điểm 1: Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giaoCông nghệ phê Eakmat

Địa chỉ: số 53 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Thắng, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Số điện thoại: 0262.3832809

+ Địa Điểm 2: Vườn ươm  Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Công nghệ phê Eakmat

Địa chỉ: số 75/60 Nguyễn Lương Bằng, Thôn 10, HòaThắng, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Số điện thoại 0262.3862.194